အကောင့်ဝင်ရန် / မှတ်ပုံတင်ရန်

EVENTS

India Chem 2021 ပြပွဲကျင်းပမည်

Updating

 “India Chem 2020” ပြပွဲကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ မွန်ဘိုင်းမြို့တွင်...

The 8th Chengdu International Tourism Expo 2020 ပြပွဲ ကျင်းပမည်

Updating

 “The 8th Chengdu International Tourism Expo 2020”ပြပွဲ ကိုတရုတ...

Global Virtual Textile and Home Furnishing Expo ပြပွဲကျင်းပမည်

Updating

ပထမအကြိမ် “Global Virtual Textile and Home Furnishing Expo” ပြပွဲကို...